Ankieta

Na co szczególnie zwracasz uwagę przy wyborze pożyczki?
Formularz kredytowy online

Zapraszamy do wypełnienia formularza, na podstawie danych wprowadzonych do formularza zostanie obliczona Państwa zdolność kredytowa, a następnie zostanie ona przekazana Państwu drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.

Informacje o pożyczce

Informacje o pożyczkobiorcy

 
Podsumowanie

Wybierz sposób w jaki chcesz dostać odpowiedź„Ja, niżej podpisany(a), działając na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 64 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych
gospodarczych, upoważniam Bieszczadzką SKOK do wystąpienia do biura informacji gospodarczej: Krajowy Rejestr Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii 
Ludowej 21, Europejski Rejestr Informacji Finansowych Biuro Informacji Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ludna 2 oraz – za pośrednictwem Biura 
Informacji Kredytowej S.A. ul. Modzelewskiego 77A – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa o ujawnienie informacji gospodarczych 
dotyczących moich zobowiązań.”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bieszczadzką SKOK moich danych osobowych, w celach związanych z działalnością Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo – Kredytowych,przesyłania informacji dotyczących oferty produktowej Bieszczadzkiej SKOK, w tym w celach marketingowych, jak również na
przekazywanie tych danych podmiotom, współpracującym ze SKOK przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością oraz na używanie udostępnionego 
adresu elektronicznego w celu otrzymywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych 
przez Bieszczadzką SKOK na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 
ze zm.). . Podanie danych jest dobrowolne.

Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.02.101.926 z późniejszymi zmianami). 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o świadczonych przez SKOK usługach, w tym propozycji zawarcia umów (informacji handlowej) za pośrednictwem 
telefonu i adresu e-mail.