Ankieta

Na co szczególnie zwracasz uwagę przy wyborze pożyczki?
Partnerzy

SKOK - jest centralną instytucją systemu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, zrzeszającą wszystkie SKOK-i w Polsce.

Media SKOK - Media SKOK sp. z o.o. to profesjonalna agencja promocyjno-reklamowa działająca od 2005 roku na rynku Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Powstanie Media SKOK wiąże się z dynamicznym rozwojem sytemu SKOK i potrzebą koordynacji działań promocyjno-reklamowych jego poszczególnych podmiotów.

TF SKOK S.A. świadczy usługi finansowe dla systemu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Jest pierwszą spółką giełdową w systemie - na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowała 9 maja 2008 roku.

TUW SKOK - działa od 1995 roku i prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych
i pozostałych osobowych na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 27.02.1995 roku. Do 1997 roku Towarzystwo działało pod nazwą "TUW Praca" i oferowało ubezpieczenia od utraty pracy. W sierpniu 1997 roku Towarzystwo stało się częścią struktury systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, czego efektem była zmiana nazwy na TUW SKOK i rozpoczęcie działalności na rynku SKOK-ów.

TFI SKOK - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. powstało z inicjatywy Kasy Krajowej 19 listopada 2003 roku. Jego założycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna. 26 kwietnia 2004 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd podjęła decyzję, na mocy której udzieliła zezwolenia na funkcjonowanie Towarzystwa oraz utworzenie pierwszego funduszu inwestycyjnego.