Ankieta

Na co szczególnie zwracasz uwagę przy wyborze pożyczki?
Członkostwo

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM

Aby zostać członkiem Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej należy wypełnić deklarację członkowską oraz wpłacić przewidziane w statucie wpisowe w wysokości 20 zł, wkład członkowski 1 zł oraz udział 85 zł. Udział i wkład członkowski podlegają zwrotowi.

JAK OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ

Każdy członek zobowiązany jest posiadać obligatoryjny rachunek systematycznego oszczędzania IKS (Indywidualne Konto Spółdzielcze), na które zobowiązuje się wpłacać miesięcznie minimum 10 zł. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zawiesić płacenie składek na IKS lub zmniejszyć ich wysokość.

Ze składki mogą być zwolnieni:
Emeryci, renciści, oraz osoby które lokują pieniądze na lokacie terminowej nie posiadający kredytu lub oszczędzający na lokacie systematycznego oszczędzania wpłacając miesięcznie minimum 50 zł.

Kredyty w Naszej Kasie są łatwo dostępne, przy minimum formalności. Do kwoty 5 000 zł można taki uzyskać już w ciągu 1,5 - 2 godz. po złożeniu wniosku.

Osoby z grupy niskiego ryzyka mogą uzyskać pożyczkę bez poręczycieli.

Kredytobiorca do wniosku kredytowego dołącza:

 • dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem,
 • ostatni dowolny opłacony rachunek (gaz, energia, itp.),
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach poręczycieli
 • emeryci - odcinek ostatniej emerytury
 • renciści - decyzję o przyznaniu renty i ostatni odcinek renty.

Prowadzący działalność gospodarczą:
Aby starać się o kredyt należy przedstawić kopie deklaracji podatkowej składanej do Urzędu Skarbowego. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności może to być PIT-5, PIT-36 lub PIT-28, w przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej należy przedstawić decyzję o wysokości karty.

Rolnicy:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości z gospodarstwa rolnego,
 • faktury dokumentujące uzyskiwane dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Podstawa prawna.
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe zaczęły powstawać od 1992r. na podstawie nowej ustawy o związkach zawodowych i ustawy z dnia 16 września 1982 – Prawo spółdzielcze a od 1996r. na podstawie ustawy z dnia 14.12.1995r. O spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz.U.nr 1, poz.2 z 4.01.1996r). Obecnie podstawą prawną działania Kas są przepisy Ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 z poźn. zm.), Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (jedn. tekst Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 2). Bieszczadzka SKOK została założona 27.02.1996r. i jest zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym KRS nr 0000099451.

Główne zasady działania Bieszczadzkiej SKOK:

 • Kasa spółdzielcza w swoich działaniach kieruje się zasadą samopomocy finansowej.
 • Kasa spółdzielcza jest organizacją ludzi, a nie kapitału.
 • Członkowie kasy spółdzielczej są jedynymi właścicielami a zarazem i klientami.
 • Wszyscy członkowie kasy spółdzielczej mają takie same prawa i obowiązki.
 • Kasa spółdzielcza realizuje w praktyce zasady demokracji ekonomicznej.
 • Kasa prowadzi działalność nie zarobkową.
 • Kasa spółdzielcza przeznacza całość nadwyżki bilansowej na fundusz zasobowy.
 • Kasa spółdzielcza zgodnie z ustawą wraz z innymi kasami tworzy Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytowa dla zapewnienia współpracy i bezpieczeństwa Kas.

Cel działania Kasy.
Celem Kasy jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny, jak również zapewnienie członkom Kasy źródła pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu.

Gwarancje Kasy.

 1. W dniu 19 kwietnia 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Nowela ustanawia obowiązkowy system gwarantowania depozytów zgromadzonych w SKOK przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Nowy system zastępuje dotychczasowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK, oferowane przez TUW SKOK.
 2. Fundusz stabilizacyjny – Kasy tworzą fundusz stabilizacyjny celem udzielania pomocy finansowej Kasom zagrożonym upadłością. Przeważnie Kasa zagrożona upadłością jest łączona z inną Kasą.
 3. Kasa Krajowa – prowadzi nadzór nad działalnością Kas w kraju, reprezentuje interesy Kas przed organami administracji państwowej, zapewnia doradztwo prawne, organizacyjne i finansowe oraz organizuje szkolenia.