Ankieta

Na co szczególnie zwracasz uwagę przy wyborze pożyczki?
Historia SKOK

Historia i rozwój Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zaczęły powstawać od 1992 r. na podstawie nowej ustawy o związkach zawodowych i ustawy z dnia 16 września 1982 – Prawo spółdzielcze a od 1996 r. na podstawie ustawy z dnia 14 .12. 1995 r. O spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. nr 1, poz. 2 z 04.01.1996 r). Obecnie podstawą prawną działania Kas są przepisy Ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 z poźn. zm.), Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (jedn. tekst Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 2). Mimo ich działania na terenie Polski już od 1992 r. duża część społeczności nie słyszała o nich, nie wie czym są, a kojarząc często określa je mianem „banku”. Mimo licznych artykułów w prasie, reklam w mediach, nie jest zauważana w należytym stopniu. W gąszczu powstających na przełomie ostatnich lat coraz to nowych instytucji udzielających kredytów - często lichwiarskich, jest mylnie postrzegana za podobną. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe ( SKOK – i ) to grupa ludzi złączona wspólną więzią poprzez miejsce pracy lub przynależność do tego samego stowarzyszenia społecznego bądź zawodowego, którzy wspólnie oszczędzają i pożyczają sobie pieniądze.

 

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe są wyjątkową wspólnotą samopomocową działającą na rynku usług finansowych. To organizacje ludzi a nie kapitału. Działają dla dobra swoich członków, nie dla zysku. Są instytucją bardzo popularną stanowiąc alternatywę dla banków komercyjnych. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, powstały w ramach przemian społeczno-politycznych zapoczątkowanych w Polsce w 1989 roku. Są one oparte z jednej strony na zasadach Międzynarodowych kas spółdzielczych (International Credit Union Operating Principles), zatwierdzone przez Komisję Członkowską Światowej Rady Związków Kredytowych 24 sierpnia 1984 r. skoncentrowanych głównie na filozofii współpracy oraz jej podstawowych wartościach: równości, członkowskiego kapitału i wzajemnej samopomocy. 
Z drugiej zaś strony nawiązuje do istniejących i dynamicznie rozwijających się w okresie międzywojennym „kas Stefczyka”. Tych w latach międzywojennych istniało w Polsce prawie 3.500 instytucji, należało do nich około 1,5 miliona ludzi. Zajmowały się one głównie udzielaniem drobnych kredytów. Druga wojna światowa przerwała niestety rozwój tych kas, mimo to „kasy Stefczyka” odegrały nieocenioną rolę w budowie w odrodzonej Polsce sektora usług i drobnej przedsiębiorczości.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe w innych krajach zwane są uniami kredytowymi (credit unions) działają w 79 państwach i skupiają około 118 milionów ludzi.

Przez uczestników jubileuszowej, bo XXV Konferencji Międzynarodowego Forum Unii Kredytowych w kanadyjskim mieście Vancouver, polskie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zostały uznane za największy sukces międzynarodowego ruchu unii kredytowych. Świadczy to, iż kasy w Polsce są bardzo potrzebne, a spółdzielczość w tym wydaniu darzona jest wielkim zaufaniem.

Mottem amerykańskiego ruchu unii kredytowych (Credit Unions) jest następująca maksyma: „Not for profit, not for charity, but for service”, co w tłumaczeniu na język polski znaczy: Nie dla zysku, nie z powodu miłosierdzia, ale po to, żeby służyć. W Stanach Zjednoczonych do kas spółdzielczych należy ok. 30 proc. ludności. Rekordzistą są kasy irlandzkie, które skupiają 44proc. mieszkańców tego kraju.

Pierwsza spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa została założona przez pracowników Zespołu Elektrociepłowni „Gdańsk”. Rozpoczęła swoją działalność 31 sierpnia 1992 roku. Od tamtej pory z każdym rokiem zwiększa się ich liczba.SKOK zdobywają coraz więcej klientów.
W Polsce działa kilkadziesiąt kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). W sumie mają obecnie ponad 1300 placówek. Jest to więc sieć porównywalna z tą, jaką dysponuje PKO BP (ok. 1240 placówek), największy pod tym względem bank na naszym rynku.

Ich oddziały są często otwierane na osiedlach mieszkaniowych, przy centrach handlowych, w zakładach pracy. Na ogół każdy, po zapisaniu się do kasy, może korzystać z jej usług.Ważna jest rola społeczna, jaką pełnią SKOK-i - obsługują także ludzi, którzy bez możliwości korzystania ze spółdzielczych kas byliby pomijani w dostępie do pewnych usług finansowych, zwłaszcza kredytów. Dla Kas zawsze będą ważne i konieczne takie fundamentalne wartości jak solidność, rzetelność, demokracja ekonomiczna, samozarządzanie, chęć służenia bliźniemu, wspomaganie w nieszczęściach, wspieranie przedsięwzięć - także gospodarczych, służących dobru wspólnemu. Jest to szczególnie istotne i pożądane w działalności związanej z obrotem pieniężnym.

Polskie SKOK-i zrzeszają już ponad dwa miliony osób, co w praktyce oznacza, że dla takiej właśnie liczby gospodarstw domowych są partnerami finansowymi. Sieć placówek SKOK jest największą co do wielkości wśród instytucji oferujących ludności usługi finansowe. Jeszcze kilka lat temu członkostwo w SKOK-ach było zarezerwowane dla przedstawicieli jednej grupy zawodowej, pracowników przedsiębiorstwa czy mieszkańców określonej parafii. Dziś część SKOK-ów zaczęła prowadzić działalność o charakterze regionalnym, a nawet ogólnopolskim.

Aby móc skorzystać z oferty należy najpierw się zapisać do kasy i zostać jej członkiem.Członkiem SKOK-u może zostać każdy, a warunkiem przyjęcia do kasy jest złożenie pisemnej deklaracji. Każdy uczestnik SKOK-u zobowiązany jest do wykupienia przynajmniej jednego udziału, wniesienia wkładu członkowskiego i wpisowego oraz zadeklarowania comiesięcznej wpłaty na Indywidualne Konto Spółdzielcze. Pieniądze z tego konta można wybierać, ale zawsze musi być ściśle określone minimum.Każdy członek spółdzielczej kasy może wybierać władze swojego SKOK-u (i może być wybierany do statutowych organów kasy), a władze wszystkich SKOK-ów wybierają władze krajowe.W przypadku wystąpienia z kasy udział oraz wkład jest w całości zwracany.

Korzystna oferta SKOK-ów.

Oprócz lokat, SKOK-i oferują również inne usługi, wśród nich np. kredyty. Ich oprocentowanie jest dość zróżnicowane, jednak niższe stawki są wyrównywane wyższą prowizją. Ostatecznie koszt takiej pożyczki jest zbliżony do kosztów kredytu bankowego, jednak można się o nią ubiegać od razu po przystąpieniu do kasy. Kasa oczywiście sprawdza zdolność kredytową i żąda zabezpieczeń. Dłuższa przynależność do kasy zwiększa możliwość uzyskania pożyczki i to na atrakcyjnych warunkach. SKOK- i proponują coraz bardziej kompleksową gamę usług, choć ich oferta jest zdecydowanie uboższa od tego co proponują banki. Jednak z ich usług korzystają zazwyczaj klienci, którzy w bankach byliby pomijani w dostępie do pewnych usług finansowych, zwłaszcza do kredytów. Mimo tego, że produkty SKOK skierowane są do przeciętnego Kowalskiego, a nie dla osób zamożnych, oczekujących bardziej wyrafinowanych usług finansowych, członkowie kas mogą w nich zawierać ubezpieczenia majątkowe, osobowe i ubezpieczenia na życie. Kupują je u profesjonalnych agentów ubezpieczeniowych w siedzibie kasy. Ubezpieczenia oferują wszystkie oddziały kas w Polsce, a jedynym warunkiem korzystania z nich jest przystąpienie do grona członków SKOK-u. W roku 2003 największe kasy wprowadziły do oferty również pożyczkę hipoteczną, a z danych NBP wynika, że SKOK-i już mają 10-proc. udział w rynku kredytów hipotecznych. Do rachunków wydawane są karty bankomatowe, płatnicze, a nawet kredytowe. Niektóre kasy wprowadzają dostęp do konta przez internet. Od kilku lat w systemie SKOK trwa proces budowy systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001. Obecnie oprócz Kasy Krajowej certyfikowane i stale doskonalone systemy zarządzania jakością posiadają również: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK oraz większe SKOK-i. Polskie SKOK-i to pierwszy europejski system unii kredytowych, który uzyskał członkostwo Visa Inernational.

Zgodnie z ustawą Prawo działalności Gospodarczej członkowie SKOK-u prowadzący działalność gospodarczą mogą posiadać rachunki firmowe w swoich kasach - na takich samych warunkach jak w bankach - oraz zaciągać w nich kredyty na rozwój swojego małego biznesu.

Historia Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

27.02.1996 r. odbywa się zebranie grupy inicjatywnej, która zakłada Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w „AUTOSAN S.A.” Po dokonaniu rejestracji w Sądzie Gospodarczym w Krośnie w dniu 22.05.1996 r. Kasa rozpoczyna działalność operacyjną od 01.07.1996 r. do której mogli należeć tylko pracownicy Autosanu. W związku z coraz poważniejszymi problemami finansowymi zakładu, coraz częstszymi zwolnieniami pracowników, kasa musiała zmienić strategię działania. Realizując program dywersyfikacji w 2000 roku zostaje ona przemianowana na Bieszczadzką Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową do której mogą już należeć pracownicy, emeryci i renciści zakładów pracy, stowarzyszeń, związków zawodowych początkowo z terenu Podkarpacia później już z terenu całej RP. Obecnie Kasa prowadzi działalność w 26 miejscach

 

 

 • 2001r. – Sanok , ul. Kościuszki 11, Rzepedź Osiedle A,

 • 2002 r. – Ustrzyki Dolne ul. 29 Listopada 41, Krosno (Szpital) ul. Korczyńska 57

 • 2003 r. – Lesko ul. Parkowa 11, Zagórz ul. Piłsudskiego 37, Tymbark 499, Pilzno ul. Petrycego 2, Sanok ul. Traugutta 9 , Limanowa ul. Józefa Marka 14, Jasło ul. Kazimierza Wielkiego 1.

 • 2004 r. – Brzozów Plac Grunwaldzki 5, Sanok ul. Kochanowskiego 25, Augustów ul. 3-go maja 40, Białystok ul. Henryka Sienkiewicza 86, Ustrzyki Dolne ul. 29 Listopada 10, Sejny ul. Emilii Plater 6 C, Biała Podlaska ul. Janowska 13B, Dąbrowa Białostocka ul 3-go Maja 3, Krosno ul. Ordynacka 2.

 • 2005 r. – Małaszewicze ul. Kolejarzy 6, Brzeg ul. Jabłkowa 3.

 • 2006 r. – Rzeszów ul. Kochanowskiego 22A, Kraków ul. Rusznikarska 14A, Tułowice
  ul. Świerczewskiego 10.

 • 2007 r. – Kraków ul. Rynek Kleparski 4.

 

Aby zostać członkiem Bieszczadzkiej SKOK wystarczy wypełnić deklarację, oraz wpłacić opłaty przewidziane Statutem tj:

 • wpisowe (20 zł)

 • jeden udział (85 zł)

 • wkład członkowski (1 zł)

Po ustaniu członkostwa udział i wkład członkowski (86 zł.) jest zwracane członkowi. Tylko wpisowe tj. 20 zł pozostaje na rzecz kasy.

Celem kasy jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny, jak również zapewnienie członkom kasy źródła pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu.

Przedmiotem działania Kasy jest:

 1. Gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków.

 2. Udzielanie swoim członkom pożyczek i kredytów.

 3. Przeprowadzanie na zlecenie swoich członków rozliczeń finansowych.

Organami Kasy są.

 1. Zebranie Przedstawicieli.

 2. Rada Nadzorcza składająca się z 6 osób.

 3. Zarząd składający się z 3 osób.

Fundusze Kasy to:

 1. Fundusz własny, zwany kapitałem kasy, na który składa się: wpisowe, udziały
  i nadwyżka bilansowa.

 2. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy na który składa się:

 • Miesięczna składka gromadzona na oprocentowanym indywidualnym koncie spółdzielczym członka kasy (IKS, IKS-PLUS),

 • Oszczędności członków kasy tj. oprocentowane lokaty terminowe oraz lokaty systematycznego oszczędzania zwykłe i ubezpieczone.

 • Środki pożyczane w Kasie Krajowej.