Ankieta

Na co szczególnie zwracasz uwagę przy wyborze pożyczki?
Arkusz informacyjny dla deponentów

Informujemy, iż z dniem 9 października 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016. poz 996), która uchyla dotychczasową ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Art. 318 nowej ustawy nakłada obowiązki informacyjne na instytucje finansowe w związku z tym przekazujemy Państwu informacje dotyczące:

  • zakresu ochrony gwarancyjnej, kwoty określającej maksymalną wysokość gwarancji, waluty oraz systemu gwarantowania
  • sytuacji, kiedy deponent posiada więcej depozytów w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania
  • sytuacji, kiedy deponent posiada wspólny rachunek z innymi osobami,
  • okresu wypłaty w przypadku niewypłacalności podmiotu objętego systemem gwarantowania,
  • dodatkowych informacji dotyczących szczegółowego zakresu ochrony,
  • danych kontaktowych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem: ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW <--kliknij aby pobrać