Ankieta

Na co szczególnie zwracasz uwagę przy wyborze pożyczki?
Informacje finansowe

1. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Bieszczadzkiej SKOK za 2015 rok

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kasy za 2015 rok

3. Uchwała Zebrania Przedstawicieli Bieszczadzkiej SKOK z dnia 24.06.2016r. w sprawie zmian w Statucie Kasy