Ankieta

Na co szczególnie zwracasz uwagę przy wyborze pożyczki?
Ład Korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w tym, relacje z udziałowcami
i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/12/2014 z 29 grudnia 2014r. zostały przyjęte do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego w Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej, z wyłączeniem: §8 ust.4; §12 ust.1 i 2; §12 ust.3; §16; §19 ust.1.i 2; §21 ust.2; §22 ust.1 i 2; §28; §29; §53-57.

 

Polityka zasady ładu korporacyjnego Bieszczadzkiej SKOK

zał. nr 2. schemat organizacyjny