Ankieta

Na co szczególnie zwracasz uwagę przy wyborze pożyczki?
O nas

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zaczęły powstawać od 1992 r. na podstawie nowej ustawy o związkach zawodowych i ustawy z dnia 16 września 1982 – Prawo spółdzielcze a od 1996 r. na podstawie ustawy z dnia 14 .12. 1995 r. O spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. nr 1, poz. 2 z 04.01.1996 r).Obecnie podstawą prawną działania Kas są przepisy Ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 z poźn. zm.), Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (jedn. tekst Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 2).

Mimo ich działania na terenie Polski już od 1992 r., duża część społeczności nie słyszała o nich, nie wie czym są, a kojarząc często określa je mianem „banku”. Mimo licznych artykułów w prasie, reklam w mediach, nie jest zauważana w należytym stopniu. W gąszczu powstających na przełomie ostatnich lat co raz to nowych instytucji udzielających kredytów - często lichwiarskich, jest mylnie postrzegana za podobną. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe ( SKOK – i ) to grupa ludzi złączona wspólną więzią poprzez miejsce pracy lub przynależność do tego samego stowarzyszenia społecznego bądź zawodowego, którzy wspólnie oszczędzają i pożyczają sobie pieniądze.